przepustnice

img
Zawór elektromagnetyczny, zwany popularnie elektrozaworem, to urządzenie elektromechaniczne, w którym solenoid wykorzystuje prąd elektryczny do generowania pola magnetycznego, które powoduje zmianę położenia zaworu, a tym samym otwarcie przepływu płynu lub gazu w zaworze. Zawory elektromagnetyczne różnią się charakterystyką prądu elektrycznego, którego używają, mocą wytwarzanego przez nie pola magnetycznego i procesem, którego używają do ustawiania przepływu płynu/gazu. Na rynku dostępne są siłowniki o działaniu liniowym, siłowniki typu trzpieniowego, obrotowo-armaturowe i siłowniki wahliwe. Zawory mogą wykorzystywać konstrukcję dwudrogową do najprostszego nastawiania przepływu lub korzystać z trzech, lub więcej rozgałęzień do przełączania przepływów między wieloma portami. Kilka zaworów elektromagnetycznych można umieścić razem na jednym kolektorze. Zawory można także podzielić ze względu na konstrukcję: na rynku dostępne są zawory bezpośredniego działania, gdzie uszczelnienie gniazda znajduje się na rdzeniu magnetycznym, odznaczają się one szybką reakcją i stosuje się je dla małych wartości przepływu lub ciśnienia. W przypadku większych średnic gniazd zastosowanie znajduje zawór z serwowspomaganiem, który pozwala na zwiększenie siły magnetycznej potrzebnej do zwiększenia nacisku na element zamykający. Zawory elektromagnetyczne są regularnie stosowanymi elementami sterowania w układach cieczowych. Ich rolą jest wyłączanie, włączanie, wydzielanie, rozprowadzanie lub mieszanie płynów. Można je znaleźć w bardzo wielu obszarach zastosowań. Elektrozawory oferują ekspresowe i bezpieczne przełączanie, wysoką niezawodność, długotrwałą żywotność, dobrą kompatybilność zastosowanych materiałów, niewielką moc sterowania i zbitą konstrukcję.