sklep pneumatyczny

img
Przepustnice są charakterystycznym rodzajem zaworu. Ich działanie zbliżone jest do działania kurka kulowego, który umożliwia efektywne wyłączanie oraz włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane często, ponieważ kosztują mniej, niż alternatywne konstrukcje kurków, są lżejsze, dlatego potrzebują mniej wsparcia, zarówno przy montażu, jak i w codziennym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy oparta jest na dysku ulokowanym w środku rury, przez który przechodzi pręt, wyprowadzony następnie do siłownika po zewnętrznej ścianie zaworu. Obrót siłownika powoduje przekręcenie dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze umieszczony jest w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły głównie zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne warianty przepustnic, przystosowane do szeregu ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich zastosowań w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w przemyśle do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być dokonywana ręcznie albo automatycznie. Atutem przepustnic jest to, że otwierają się znacząco szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi i są mniejsze niż inne kurki, dlatego idealnie nadają się do zastosowań w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania zaworu, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy całkowicie eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych.